Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Praktyki

Opiekunowie praktyk:

Politologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr Radosław Potorski
Stosunki międzynarodowe – dr Joanna Modrzyńska
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia niestacjonarne) – dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof.UMK

Dokumenty: